بین الملل سازی شرکت ها

بین الملل سازی شرکت ها

انواع شرکت های کوچک

شرکت های کوچک صنعتی

شرکت های دانش بنیان

شرکت های استارت آپ

ورود به بازار خارجی

1-1 ورود به بازار خارجی شرکت های صنعتی

1-2 ملاک های مهم در ورود به بازار های خارجی

1-3بین الملل سازی شرکت های صنعتی

بین الملل سازی شرکت های دانش بنیان

بین الملل سازی شرکت های استارت آپ

لزوم صادرات محصولات و خدمات برپایه فناوری اطلاعات

تجاری سازی خدمات هوشمند

 

 

بین الملل سازی شرکت ها و ورود به بازار خارجی

برای بین الملل سازی شرکت ها پروسه پیچیده ای است و موارد بسیار زیادی وجود دارد  که باید در نظر گرفته شود. اما متاسفانه بسیاری از این شرکت ها به این موارد تخصصی توجه زیادی ندارند و زمان و هزینه بالایی از دست میدهند. نادیده گرفتن این موارد مانند آن است که بدون دانستن شنا فردی قصد شنا داشته باشد که مسلما ناممکن و یا ممکن و بسیار پیچیده و دشوار است. تعیین استراتژی مناسب دو ملیت کردن شرکت تعیین پاسخ درست به سوالات مهم در تصمیم گیری شرکت ها می باشد. سوالاتی مانند اینکه چه زمانی اقدام به دوملیت سازی و صادرات محصولات بپردازند. یا اینکه چه کشوری دارای بازار مناسب برای ورود موفق آمیز می باشد. روش های مختلفی برای ورود به بازار خارجی  وجود دارد که اولین و معروفترین آنها صادرات مستقیم کالا است. مدیریت شرکت پس از ورود به بازار خارجی پروسه ای بسیار پیچیده میشود و موارد زیادی بر تصمیم  گیری های مدیریتی تاثیر خواهند گذاشت. برای کاهش ریسک بین الملل سازی شرکت در ابتدا باید اطلاعات مناسبی از بازار کشور مقصد جمع آوری کرد و در دست داشت. از موارد تاثیر گذار دیگر میتوان تجربه قبلی فعالیت تجارت خارجی مدیران شرکت، آشنایی و لینک های کاری و شخصی مدیران ، توانایی مدیریت شرکت در تشکیل شبکه و ورود به انجمن ها، توانایی مالی شرکت، قوانین کشور مقصد، سابقه شرکت و ابعاد شرکت و تعداد افراد شرکت را برشمرد. به جهت بیان ساده تر پروسه ورود به بازار های خارجی، شرکت ها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.

انواع شرکت های کوچک

شرکت های کوچک صنعتی

شرکت های صنعتی کوچک (SMEs)  شرکت هایی هستند که عموما کمتر از 250 کارمند دارند و در سال کمتر از 50 میلیون یورو درآمد دارند. از لحاظ ساختاری، مشخصات این شرکت ها عبارتند از،

  • کارمندان این شرکت ها به مدیران و تصمیم گیران اصلی شرکت نزدیک هستند.
  • مدیران این شرکت ها اطلاعات جامعی به بازار و قوانین بازارهای خارجی ندارند.
  • مستقیما با مشتری رابطه دارند و نظر مشتری را میتوان به راحتی و مستقیم به مدیران انتقال داد.

شرکت های دانش بنیان

این شرکت ها در ارائه خدمات و محصولات رفتار نوآورانه و دارای عامل ریسک موفقیت بالایی هستند. عامل کارآفرینی در این شرکت ها با کشف ، بررسی و نتیجه گیری از نیازهای علمی، صنعتی یا اجتماعی همراه است و این شرکت ها قصد دارند تا محصولات و خدمات نوین زندگی  فردا را ارائه دهند.

               

شرکت های استارت آپ

این شرکت ها با استفاده بهینه از منابع موجود، قصد فروش محصول و خدمات به نحوه ای نوین در بازار را دارند. عامل پیشرفت این شرکتها، نیازهای جامعه، نیازهای بازار، توسعه فناوری (به ویژه توسعه در صنعت فناوری) و یا توانایی های خاص افراد تیم می باشد. نقطه قوت شرکت های استارت آپ توانایی حل مسئله های روزمره با روشی نوین است که این مسئله میتواند در هر بعد زندگی باشد. لذا، استارت آپ ها میتوانند در تمام صنایع شکل بگیرند. معمولا سرعت عملکرد این شرکت ها در ارائه راه حل ها بسیار حایز اهمیت است و موفقیت شرکت به عکس العمل سریع و موثر آن وابسته است. 

ورود به بازار خارجی شرکت های صنعتی

گرچه هنوز صادرات محصولات یکی از روش های موثر در بین الملل سازی شرکت ها محسوب میشود اما در سالهای اخیر روش های دیگر توانسته اند موفقیت خوبی برای شرکت ها به ارمغان آورند. همکاری و پارتنر شدن با یک شرکت خارجی، پیدا کردن شرکت همکار و تشکیل network  کاری، سرمایه گذاری مستقیم در خارج کشور راه هایی هستند که در ورود به بازارهای خارجی به انتقال فناوری کمک شایانی میکنند.

ملاک های مهم در ورود به بازار های خارجی

جهت ورود به بازارهای خارجی مدیریت شرکت باید مسایل زیر را در نظر بگیرد:

کدام کشور: شرکت باید بازار کشورمقصد و سود و زیان و ریسک های این کار را بخوبی در نظر بگیرد.

چه زمانی: برای ورود به بازارهای خارجی یک شرکت میتواند به عنوان اولین شرکت حاضر در کشور مقصد باشد و یا همزمان با دیگر شرکت ها وارد بازار جدید شود. همواره ورود به عنوان اولین شرکت دارای فواید زیادی است و شرکت میتواند بازار را دست بگیرد اما دارای معایب و ضرر هایی نیز می باشد و دارای عامل ریسک بالایی است.

میزان تعامل با بازار خارجی: میزان تعامل یک شرکت با بازارهای خارجی میتواند بنا به تعداد کارمند و استخدامی، ابعاد شرکت، سن و سابقه شرکت . وضعیت بازار خارجی تعیین شود. ورود به بازار خارجی به طور گسترده میتواند به صورت سریع و درگیر کردن منابع مالی و انسانی زیادی باشد و یا به آرامی و با احتیاط صورت گیرد.

بین الملل سازی شرکت های صنعتی

ورود شرکت های صنعتی به بازارهای خارجی به صورت پله پله و تدریجی صورت میگیرد و دو ملاک باید در نظر گرفته شود. اولین ملاک سطح اطلاعات و دانش از بازار خارجی و بازرگانی خارجی و دیگری میزان اختصاص منایع مالی و منابع انسانی به تسهیل فرآیند ورود به بازار خارجی میباشد. دانش بازار خارجی میتواند به صورت دانش نظری و یا دانش عملی باشد. دانش نظری ورود به بازار خارجی را میتوان با مطالعه کسب کرد و از بازار یک کشور به بازار کشور دیگر قابل انتقال است. دانش عملی با تجربه و کار در بازار یک کشور خاص خارجی بدست میاید. دانش عملی مخصوص یک کشور است  و دانش و تجربه کار در یک کشور به راحتی قابل انتقال به کشور دیگر نیست. با داشتن اطلاعات و دانش مناسب یک شرکت میتواند در میزان تخصیص منابع به فرآیند ورود به بازار خارجی تصمیم گیری کند و برنامه ریزی نماید.

برای رشد در بازار خارجی باید توجه داشت که فاصله روانی بازار ها یکی از عوامل تاثیر گذار بسیار مهم است. فاصله روانی بازار میزان تفاوت بازار کشور خود با بازار کشور مقصد است که آنرا عواملی که بر انتقال اطلاعات بین شرکت و بازار تاثیر میگذارد مانند تشابه زبان، فرهنگ، مسایل سیاسی و مدل کاری و متد بازار تعیین میکند. عامل تاثیر گذار دیگر بر سرعت رشد یک شرکت در بازار خارجی میزان تجربه قبلی شرکت در فعالیت های خارجی است.

لذا، مراحل ورود به بازار خارجی شرکت های صنعتی را میتوان به ترتیب زیر ذکر کرد.

  • بدون صادرات
  • شروع به صادرات
  • تاسیس دفتر فروش در کشور خارجی
  • تاسیس شرکت و راه اندازی خط تولید

اما شرکت ها نیاز دارند تا بدانند کدام کشور به محصولات آنها نیاز بیشتری دارد تا مطمئن باشند پس از شروع صادرات و انجام پروسه های رسمی به بازار مناسبی دست خواهند یافت و زحمت آنها در اینده به هدر نخواهد رفت. همچنین، شرکت ها باید اطلاعات کافی راکسب نمایند تا بدانند چند درصد از منایع مالی و انسانی شرکت را به فرآیند ورود به بازار اختصاص دهند. علاوه بر آن، پس از ورود به بازار کشور خارجی، شرکت ها نیاز دارند تا در این محیط جدید و بیگانه،  شرکت های همکار و شرکت های رقیب را بشناسند. در پاسخ به این مسایل و کاهش ریسک موجود دفتر توسعه کارآفرینی میتواند با خدمات خود شرکت ها را کمک همراهی نماید. همچنین این دفتر به شرکت ها مشاوره لازم ارائه خواهد نمود تا عملکرد خود را در مقایسه با الگوهای موفق موجود ارزیابی نمایند و برای دسترسی به اهداف خود و توزیع و بازاریابی کالاها در بازار جدید برنامه کاری و زمانی مناسبی تهیه کنند. الگوی کلی ورود به بازار خارجی را میتوان در شکل زیر مشاهد کرد.

 

لزوم صادرات محصولات و خدمات برپایه فناوری اطلاعات

دو لغت شرکت دانش بنیان و شرکت استارت آپ به تازگی در ادیبات بازار ایران نفوذ پیدا کرده اند. لفظ  دانش بنیان به شرکت هایی عموما اطلاق میشود که بتوانند یک محصول جدید به بازار ارائه دهند. این در حالی است که شرکت های استارت آپ بیشتر نحوه حضور در بازار را مد نظر دارند و قصد آنها ارائه و استفاده از مدل تجارت با قابلیت رشد سریع در بازار است.  با آنکه اینترنت تمام دنیا را به هم متصل کرده است و لذا از لحاظ تئوری هر شرکت استارت آپ که بر اساس تجارت الکترونیک فعالیت می نماید و یا دانش بنیان های بر اساس فناوری اطلاعات میتوانند رشد بین المللی داشته باشد، اما در عمل تاکنون شرکت دانش بنیان و یا استارت آپ ایرانی نتوانسته است در بازار فرای ایران حضور موفق و با رشدی سریع داشته باشد.

یکی از مشکلات رشد شرکت ها در بازار فرای ایران عدم آشنایی به روشهای برندسازی جهت ارائه محصول غیر ملموس و عدم آشنایی به روشهای بومی نمودن محصول برای ارائه در جامعه و فرهنگ غیر ایرانی است. این بدین معنا است که استارت آپ ها و ایده ها از ایتدا برای مشتریان و مخاطبان ایرانی آماده می شوند  و قابلیت انطباق با نیاز و فرهنگ غیر ایرانی را تدارند و این مطلب متاسفانه پتانسیل رشد شرکت ها و صادرات محصول و خدمات برپایه فناوری اطلاعات ایرانی را بسیار محدود میکند.

 البته نباید فراموش کرد که بین الملل سازی شرکت های استارت آپ و شرکت های دانش بنیان که محصول غیر ملموس ارائه مینمایند دشوارتر از بین الملل سازی و نفوذ در بازار فرای ایران شرکت های عادی است و بسیاری از مدیران از تجربه و یا اشتیاق لازم جهت غلبه بر این موانع برخوردار نیستند.  اما در هر صورت بازار ایران محدود تر از آن است که شرکتی با محدود نمودن فعالیت های خود فقط در بازار ایران بتواند مانند شرکت گوگل یا شرکت فیس بوک دنیا را تحت شعاع قرار دهد.  غلبه بر این دشواری ها از ملزومات گسترش شرکت های استارت آپ و شرکت های دانش بنیان با محصول برپایه فناوری اطلاعات است. دفتر توسعه کارآفرینی شرکت ها را در حل این دشواری ها همراهی و کمک خواهد کرد.

بین الملل سازی شرکت های دانش بنیان

شرکت هایی که با کسب و توسعه فناوری موفق به تولید محصول جدیدی در بازار داخلی میشوند جهت ورود به بازار خارجی لازم دارند از سد فرهنگی بین دوکشور عبور کنند تا با آگاهی دادن در زمینه محصول جدید و خدمات آن بتوانند در بازار جدید نفوذ نمایند. در واقع این شرکت ها نیاز دارند تا نشان دهند محصول و خدمات آنها در بازار خارجی نیز قادر به ارزش آفرینی و یا تسهیل خدمات می باشد. لذا، در ابتدا این شرکت ها باید از مشکلات و دشواری های تکنولوژی در بازار خارج آگاه شوند و آنها را به عنوان فرصت های نوآوری مورد هدف قرار دهند. در مرحله بعد  در برخورد با این مشکل و فرصت نوآوری باید راه حلی نوین با مزایایی در قیمت و یا در عملکرد ارائه نمایند. از اینرو، این شرکت ها نیازدارند تا به روشی مستقیم اطلاعات لازم خود را از بازار و صنعت خارجی کسب نمایند و از روش های ارتباطی برای ارائه محصول خود در پاسخ به نیازهای موجود استفاده کنند.  ابزار بدست آوردن این اطلاعات و دانستن نیازهای صنایع و همچنین ارائه محصولات خود تماس با شرکت ها، پارک های فناوری در خارج، اتاق های بازرگانی و دانشگاه ها می باشد. در عوض ارتباط مستقیم با این نهاد ها دفتر انتقال فناوری میتواند نیازهای موجود را به راحتی انعکاس دهد و شرکت های ایرانی را کمک نماید.

روش دیگر بین الملل سازی شرکت های دانش بنیان innovation offshoring  است. شرکت های نوآور در مرحله تولید و توسعه محصولات نوآور ، میزان تاثیر محصولات خود در بازار را نمیتوانند دقیق حدس بزنند و لذا همواره نیاز دارند تا همراه بازار و نیاز روز به طوری عمل نمایند که هم هزینه های تولید در کمینه باشد و هم اینکه زمان مورد نیاز جهت پاسخ به نیاز مشتری در حداقل باشد. از اینرو و با توجه به دسترسی مناسب و ارزان به نیروی کار و وجود مکان مناسب تولید، شرکت های نوآور در کشورهایی مانند چین شروع به تولید محصولاتی در کشور خود کردند که اساسا برای کشورهای اروپایی و آمریکا و نیازهای مردم آن کشور و نه برای مصرف داخلی خود کشور بوده است و توانستند سهم بزرگی از بازار اروپا و آمریکا را به خود اختصاص دهند. این روش  knowledge process offshoring  به خوبی توانسته است در کشورهایی مانند چین و هند درآمد زایی ایجاد کند.

اما پیاده سازی این روش نیاز به آشنایی با نیاز های کشور های اروپایی و آمریکا دارد و لذا شرکت ها نیاز دارند تا از خدمات دفاتر توسعه کارآفرینی استفاده کنند.

 

بین الملل سازی شرکت های استارت آپ

شرکت های استارت آپ در پی استفاده از منابع خود جهت ارائه محصول و خدمات نوین به بازار هستند. در شرکت های استارت آپ اغلب تصمیمات را مدیر شرکت را شخصا میگیرد و لذا دارای انعطاف پذیری و سرعت تصمیم گیری بالاتری در حل مشکلات و مسایل جدید نسبت به شرکت های صنعتی می باشند. از اینرو، این شرکت ها جهت داشتن رشد مناسب در بعد بین المللی باید به نحوه ای وارد بازار شوند که بر شرکت ها و کارآفرینان دیگر پیشی بگیرند. بنابراین ، بر خلاف شرکت های صنعتی پروسه ورود آنها به بازار جهانی نمیتواند پله به پله و تدریجی صورت گیرد.

تقریبا تمام استارت آپ ها از طریق شبکه ارتباطی به تولید کنندگان، مشتری ها و دیگر افراد فعال جهت انجام پروسه های کاری خود مرتبط هستند. لذا، ورود به بازارهای خارجی یک شرکت استارت آپ بصورت توسعه این شبکه به افراد و شرکت های مستقر در کشور خارجی صورت میگیرد. این توسعه شبکه میتواند شرکت استارت آپ را به مشتریان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، صنایع، آژانس های دولتی و عمومی کشور مقصد مرتبط میکند. برای ایجاد این رابطه و تعامل نیاز است طرفین به یکدیگر اطلاعات لازم را بدست آورند، بطوریکه طرف مقابل از انجام تعهد ها مطمئن شوند و اعتماد لازم بوجود آید.

شرکت ها در ابتدای ورود به کشور خارجی باید جایگاه خود را در شبکه ارتباطی آن کشور تثبیت کنند. هرچه زودتر یک شرکت استارت آپ بتواند خود را به بازار جدید عرضه نماید، خواهد توانست  از منایع مالی و معنوی خود در درآمد زایی بهتر استفاده کند. یکی از عوامل مهم برای شرکت استارت آپ در بازار خارجی به وجود آوردن رابطه ای مناسب با دیگر شرکت ها و تولید کنندگان است و قیمت نهایی ارائه محصول و خدمات در ابتدای ورود به بازار خارجی تاثیر گذارنده ترین عامل محسوب نمیگردد. سه عامل مهم در بوجود آوردن و تحکیم این رابطه نقش دارد.

  • میزان و محتوای اطلاعاتی که شرکت در بازار خارجی به شرکت های دیگر فعال و داخل شبکه ارتباطی خود ارائه میدهد. این اطلاعات لزوما به اطلاع عموم نخواهد رسید.
  • عامل مهم دیگر زمانی است که طول میکشد شرکت در بازارخارجی اخبار بازار را از شرکت ها و دیگر منابع بدست می آورد.
  • عامل سوم میزان ارجاع های شرکت های دیگر می باشد. میزان اعتمادی که شرکت در بازارخارجی نیاز دارد میتواند با داشتن ارجاع های مناسب بوجود آید.

با توجه به مطالب فوق میتوان گفت شرکت استارت آپ در بازار خارجی با بوجود آوردن اعتماد بیشتر و نشان دادن تعهد بالاتر میتواند نفوذ و گسترش خود را تسریع کنند. پس از بوجود آوردن نفوذ لازم و اعتماد مورد نیاز، شرکت های استارت آپ میتواند به طور کلی در بازار خارجی ثابت شوند و دارای دو ملیت گردند.

شرکت های استارت آپ جهت ورود به بازار خارجی نیاز به دسترسی به اطلاعات بازار و وصل شدن به شبکه فعالان در زمینه خود دارند. بهترین روش بدست آوردن  این اطلاعات استفاده از برنامه های soft landing  است تا با همکاری و مشاوره اگاهان و  متخصصین محلی کشور مقصد بتوانند فاز ابتدایی عملکرد خود و نفوذ در شبکه ارتباطی جهت وارد شدن  در بازار را سپری نمایند. برای آشنایی با برنامه های مناسب soft landing  مربوط به شرکت خود با دفتر توسعه کارآفرینی تماس بگیرید تا از خدمات مربوط به زمینه خود آگاه شوید.

 

تجاری سازی خدمات هوشمند

به منظور آنکه یک شرکت ایرانی بتواند در بازار فراسوی ایران به فعالیت بپردازد باید مدل کسب و کار مناسب بازار جدید را در ارائه خدمات خود به کار بگیرد. در واقع برای داشتن درآمد و پذیرفته شدن عملی در بازار بین الملل باید شرکت ایرانی ساختارهای قانونی، استاندارد کاری و الگوهای داد و ستد مناسب بازار جدید را بکار گیرد تا بتواند خدمات خود را ارائه نماید و با دیگر شرکت های فعال در بازار اروپایی تعامل داشته باشد.این الگوها شامل مواردی همچون برقراری تناسب میان هزینه و کیفیت محصول بنا به عرف بازار جدید، میزان نوآوری که انتظار میرود محصول هوشمند داشته باشد، یا نحوه برخورد و راضی نمودن مشتری می باشد. باید توجه داشت که بر خلاف خدمات ملموس مانند ساخت پل و ساختمان که دارای استاندارد های شناخته شده جهانی هستند کیفیت خدمات غیر ملموس مانند اپلیکیشن و نحوه بازاریابی آنها تماما به عرف بازار بستگی دارد و بر اساس انتظار مشتری تعیین می شود و دارای میزانی به عنوان استاندارد جهانی نمی باشد. از سوی دیگر همین ملاک ها هستند که در نهایت میزان موفقیت یا شکست شرکت در بدو ورود به بازار جدید و یا سرعت رشد شرکت را پس از ورود به بازار جدید تعیین می کنند. این موارد باعث خواهد شد تا شرکت جدید الورود به بازار توسط بازار، مشتریان و شرکت های همکار بطور موفق شناخته و پذیرفته شود. این شناخته شدن موفقیت آمیز با افراد و شرکت ها در بازار اروپایی  اعتماد مناسب برای همکاری و معامله و درخواست نیاز از شرکت ایرانی را تعیین خواهد کرد.

 

تماس با ما


 

          دفتر تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید طاهری، ساختمان آفتاب، طبقه اول، واحد 7

شماره تماس: 77990269 -021                     همراه: 09125090486

طراحی سایت در اصفهان: الماس سایت