خدمات ما به دانشگاه ها

دفتر انتقال فناوری و گسترش کارآفرینی بین ایران و اروپا از طریق همکاری با دانشگاه ها و مراکز آموزشی میتواند در بهبود برنامه های آموزش و پژوهشی و تولید علم و فناوری مفید باشد و از این راه فرصت های نوآوری و کارآفرینی را ارتقا دهد.

در سالهای اخیر دانشجویان بیشتر به کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار تمایل بیشتری پیدا کرده اند تا اینکه جویای کار از طریق استخدام در شرکت ها باشند. از سوی دیگر، دانشگاه ها نیز به دنبال ایجاد محیط آموزش کارآفرین هستند. به همین منظور، همکاری دانشگاه ها با این دفتر میتواند برنامه های موفق کارآفرینی را به دانشگاه ها انتقال دهد و آنها را در این تغییر سیاست آموزشی همراهی کند. از سوی دیگر نباید نادیده گرفت، که انتفال فناوری نوین به آزمایشگاه ها و برنامه های تدریس دانشگاهی میتواند از طریق همکاری دانشگاه با این دفتر میسر گردد. در پیشبرد اهداف انتقال فناوری خود، ما همچنین میتوانیم راهکار لازم برای همکاری دانشگاه های ایرانی با دانشگاه های خارج کشور را ارائه دهیم و همچنین اساتید و محققین ایرانی را به مراکز اروپایی معرفی کنیم تا تلاش آنها به تولید علم و محصول مشترک منجر گردد.

تماس با ما


 

          دفتر تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید طاهری، ساختمان آفتاب، طبقه اول، واحد 7

شماره تماس: 77990269 -021                     همراه: 09125090486

طراحی سایت در اصفهان: الماس سایت