ارتقا اکوسیستم

دفتر انتقال فناوری و گسترش کارآفرینی بین ایران و اروپا وظیفه معرفی نمودن شرکت های نوآور و دانش بنیان ایران به شرکت های مشابه خود در اروپا را به عهده دارد. بنابراین، کار اصلی ما کمک در بین الملل سازی  شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها برای جذب مشتری و افزایش فروش و یا کسب تجربه  و دانش روز و فناوری مدرن می باشد. ما برنامه های soft landing  کشور های مختلف را مطابق با میزان رشد و اندازه شرکت، صنف مورد نظر، میزان گسترش، بازار هدف مورد نظر به شما معرفی می نماییم تا شرکت ها در بدو ورود به بازار اروپایی از قوانین، نرم و فرهنگ کاری و فرصت های موجود آگاهی یابند. بدینوسیله، شرکت ها پس از ورود به بازار جدید، راحت تر و سریع تر می توانند استقرار یابند و قرار داد های کاری با مشتریان امضا کرده، درآمد  زایی داشته باشند.

دفتر انتقال فناوری و گسترش کارآفرینی بین ایران و اروپا در چهار کشور آلمان، اسپانیا، هلند و لهستان فعال می باشد.

ما با پارک های فناوری و اتاق بازرگانی های زیادی در این چهار کشور همکاری داریم و برنامه های گسترش کارآفرینان نوآور، شرکت های استارت آپ و  SMEs  را بررسی و پیاده سازی می نماییم. پروژه های ما جهت تجاری سازی ایده های نوآور و کارآفرینی  در زمینه های دسترسی شرکت ها به فاینانس، دسترسی به فناوری نوین، بین الملل سازی، حق حمایت معنوی و حق حمایت صنعتی و مربی گری و کمک در مدیریت شرکت های استارت آپ با زمینه رشد بالا می باشد.

دفتر انتقال فناوری و گسترش کارآفرینی بین ایران و اروپا با حمایت پارک فناوری خراسان رضوی و پارک های فناوری در اسپانیا، آلمان، هلند و لهستان و با همکاری برخی نهادهای خصوصی تشکیل گردید تا همکاری اقتصادی ایران و اروپا در زمینه حمایت از شرکت های صنعتی کوچک، شرکت های دانش بنیان (  accelerators, preincubation, incubation, postincubation, spin-off)  و استارت آپ و کار آفرینی را افزایش دهد.

 خدمات ما به سرمایه گذاران                               خدمات ما به پارك هاي فناوري                                 خدمات ما به دانشگاه ها

تماس با ما


 

          دفتر تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید طاهری، ساختمان آفتاب، طبقه اول، واحد 7

شماره تماس: 77990269 -021                     همراه: 09125090486

طراحی سایت در اصفهان: الماس سایت